Polska

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Zgodnie z Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej z dnia 18 grudnia 1998 r. archiwum zajmuje się ewidencjonowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem akt wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa od 22 VII 1944 r. do 31 XII …

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) – ministerstwo utworzone 31 października 2005 w wyniku przekształcenia i połączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Ministerstwo obejmuje następujące działy administracji rządowej: 1) naukę; 2) oświatę i wychowanie; …

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej, obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi jeden z resortów siłowych.

Zadania Ministerstwa Obrony Narodowej

* kierowanie w czasie pokoju siłami zbrojnymi, przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju …

Barbórka – tradycyjne święto górnicze

Barbórka

Barbórka – tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników.

Tradycyjne uroczystości święta Barbórki rozpoczynają się porannym przemarszem orkiestry górniczej przez osiedla zamieszkane przez górników, ale także pod oknami domów dyrektorów kopalń (oczywiście niebezinteresownie).

Znanym …

Top